Natuurgebied de Hanepoel, parel in het groene hart

Informatie met betrekking tot rondleidingen kunt u hier vinden.

Informatie met betrekking tot de anbi status kunt u hier vinden

Stichting Jacobus “Natuurgebied Hanepoel” is in 1998 opgericht en beheert en onderhoudt de Hanepoel en de Leendert de Boerspolder. Deze gebieden vormen een prachtig aaneengesloten natuurgebied met grote landschappelijke waarden. Er komt een grote diversiteit aan planten en dieren voor.

 

 

De Hanepoel is een natuurlijk water dat al honderden jaren bestaat en onderdeel is van de Kagerplassen. In het midden van de vorige eeuw was het een plas water met een kale dijk. In 1977 kocht Koos Kolijn een stukje dijk en ging er aan de slag. Hij plaatste golfslagbrekers van wilgentakken waardoor er een oever ontstond met riet, lisdodden en gele lissen. In het water achter de golfbrekers verschenen waterlelies en gele plomp. Op de dijk plantte hij verschillende soorten wilgen.

 

Leendert de Boerspolder

 

 

De Leendert de Boerspolder was onderdeel van een oud polderlandschap en heeft al verschillende veranderingen ondergaan.

Bij de drooglegging van het Haarlemmermeer is de helft van de polder verloren gegaan door de aanleg van de Ringvaart. Er bleef zes hectare over die anderhalve eeuw voor de veeteelt is gebruikt. Daarna is de polder gekocht door het Hoogheemraadschap van Rijnland die hem in 2015 onder water heeft gezet als compensatie voor elders verloren gegaan boezemwater.

Folder Hanepoel

 

 

Voor meer informatie over het gebied kunt u de informatiefolder downloaden die door Hoogheemraadschap Rijnland in samenwerking met de stichting is samengesteld.

Veel foto's van het gebied zijn te bekijken op de facebook'pagina van de stichting. Om deze foto's te bekijken hoeft u geen lid/aangemeld te zijn bij facebook, iedereen kan ze dus bekijken door op onderstaande link te klikken.

Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel op facebook